حسین وحید

حسین وحید

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۲ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
مدیر پروژه
شرکت ایستا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
بازرسی جوش VT
آزمون جوش آسیا
LEVEL II ASNT
بازرسی جوش PT
آزمون جوش آسیا
LEVEL II ASNT
بازرسی جوش MT
آزمون جوش آسیا
LEVEL II ASNT
بازرسی جوش UT
.
ISO 3834
.
عضویت در سازمان نظام مهندسی
نظام مهندسی ساختمان استان البرز
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیر پروژه
شرکت ایستا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
مدیر فنی و مهندسی
شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر تولید
شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مدیر فنی مهندسی
شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مدیر فنی و اجرایی کارخانه
شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
سرپرست اجرایی
شرکت سازه گستر پاسارگاد
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
سرپرست کارگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظر اباد
پروژه‌ها
۱۳۹۶
بیمارستان 1000 تخت خوابی برکت
مدیر فنی و مهندسی در شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۶
بیمارستان 700 تخت خوابی خاتم قم
مدیر فنی و مهندسی در شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۵
مجتمع تجاری ونوس تهران
مدیر فنی و مهندسی در شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۵
ساختمان شهر کتاب نیاوران
مدیر فنی و مهندسی در شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بیمارستان تات
مدیر فنی و مهندسی در شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۵
برجهای تعاونی مسکن نیروی دریایی
مدیر فنی و مهندسی در شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ساختمان فرمانیه
مدیر فنی و مهندسی در شرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
ساختمان سروستان
مدیر تولید در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سالن چند منظوره پردیس تهران
مدیر تولید در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
ساختمان فرمانیه
مدیر تولید در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
ساخت و نصب کارخانه سیگار شرکت BAT
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
برجهای مسکونی آزادگان 1 و 2
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بیمارستان عرفان نیایش تهران
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
ساختمان صبا نفت اهواز
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
ساختمان پزشکان عرفان تهران
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ساختمان تجاری ساعی تهران
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ساختمان تابلیه جردن تهران
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ساختمان پگاه
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ساختمان دامون دریا کیش
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ساختمان دامون کیش ایر
مدیر فنی مهندسی در شرکت فنی و مهندسی سازه فلز پایدار
۱۳۸۹
ساختمان فیروزآباد
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
سوله سوئیچ گیری گاز پرند
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
پست KV 20 طرشت تهران
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
ساختمان اندرزگو تهران
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
ساختمان شریعتی تهران
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
ساختمان شهر داری منطقه 18 تهران
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
سازه صنعتی مپنا پایپ رک – فاز 13 عسلویه
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
سوله صنعتی لیدان– فاز 13 عسلویه
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
سوله صنعتی لیدان – فاز 24-22 عسلویه
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
مسکن مهر قم
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۹
مسکن مهر زیبا شهر قزوین
مدیر فنی و اجرایی کارخانه در شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی وساختمانی آراد
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
ساختمان اداری سپاه شهر قدس
سرپرست اجرایی در شرکت سازه گستر پاسارگاد
مهارت ها
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار etabs
توضیحات
1) آشنایی کامل به کنترل ابعادی کلیه سازه های صنعتی و ساختمانی
2) آشنایی کامل به بازرسی جوش سازه های صنعتی و ساختمانی
3) آشنایی کامل به امور واحد فنی و مهندسی اعم از تهیه نقشه های کارگاهی ، متره و براورد و آنالیز پروژه و ...
4) آشنایی کامل به اجرا و ساخت سازه های صنعتی و ساختمانی و برنامه ریزی تولید
5) آشنایی به آئین نامه های AWS D 1-1 ، ASME SEC V
6) آشنایی کامل به نرم افزار AUTO CAD
7) آشنایی کامل به نرم افزار کاربردی OFFICE
8) آشنایی کامل به نرم افزار ETABS
9) آشنایی کامل به نرم افزار SAFE
10) آشنایی کامل به نرم افزار Tekla Structures
11) آشنایی کامل به نرم افزار PLUS2D
12) آشنایی کامل به امور واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
13) آشنایی کامل به نرم افزار SAP
.
.
.
.