میثم عباسی راد

میثم عباسی راد

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۱۴مهارت
البرز | کرج
کارمند اداری
ارژنگ جم
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
ارژنگ جم
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سلام رزومه و پاره ای از توضحیات از سوابق کاری مهارت های اینجاب در لینک زیر قرار داده ام.