حسین رشیدی

حسین رشیدی

کامپیوتر

۸۱ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
حراست
تولیدی شیشه
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
حراست
تولیدی شیشه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارمند اتوماسیون اداری
شرکت خدمات بیمه ای
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
تلگرام: https:/t.me/hosseinrashidiv
مهارت ها:
1ـ آشنایی خوب به کامپیوتر ( سخت افزاری و نرم افزاری)
2ـ آشنا به Excel - Word -Internet – مبانی کامپیوتر- ویندوز : XP-ICDLو برنامه های مرتبط با دبیرخانه
3ـ آشنایی به زبان ترکی استانبولی : خواندن : خوب نوشتن : خوب مکالمه : خوب
4- انجام آموزشهای لازم در خصوص امور انتظامات و حراست فیزیکی
5ـ سابقه کافی (از سال 1383 تاکنون) در بخشهای : اداری--دبیرخانه ـ بایگانی ـ مسئول دفتر(مدیرعامل)ـ بازرسی و نظارت – حراست
سوابق کاری :
1- از سال 1384 لغایت اواخر 1386در شرکت خصوص(زمینه فعالیت:ساخت برنامه های نرم افزار) با سمت مسئول امور اداری و مسئول دفتر مدیر عامل مشغول به کار بوده ام.
2- از سال 1387 لغایت آذر 1388 در یکی ازاداره های دولتی به عنوان بازرس و کارمند اداری مشغول به کار بوده ام .
3- از دی 1388 لغایت آذر 1392 در یکی از شرکتهای خدمات بیمه ای با سمت های مسئول دفتر و کارمند اداری مشغول به کار بوده ام.
4- از مهر 1393 الی اسفند1395 در شرکت تولیدی شیشه با سمت سرپرست واحد حراست مشغول به کار بوده ام.
فعالیتهای پاره وقت:
- از سال 1383 لغایت 1384 در شرکت ایمن یاس به عنوان سرپرست پروژه های حراستی مشغول به کار بوده ام.
- از اردیبهشت 1389 لغایت مرداد 89 با عنوان مسئول دبیرخانه سمینارها و مسئول هماهنگی واجرای اولین سمینار بازاریابی ،فروش و صادرات در صنعت خودرو(محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران).
- از شهریور 1389 لغایت 1/12/89 طی دوره اموزش مدیریت فروش و از تاریخ1/12/89 لغایت هم اکنون به عنوان کارشناس و نماینده فروش بیمه در یکی از کارگزاریهای بیمه مرکزی مشغول به کار بوده ام.