امیر ملامحسنی الماسی

امیر ملامحسنی الماسی

کارشناس و برنامه ریز

۱ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
مدیر تیم فروش
معماری پرسیاه طرح پردازان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
key 1
مهاجر
۱۳۹۳
مهارت های ارتباطی
مخابرات ایران
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر تیم فروش
معماری پرسیاه طرح پردازان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
تکنسین مهندسی عمران
شهرداری تهران
پروژه بانوی افتاب پزشکان
۱۳۸۸ اکنون
کارشناس فنی
مخابرات ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۲
ارزیابی ظرفیت ها و زیرساخت های منطقه 5 تهران در ابعاد شهر هوشمند
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات