رضا منوچهری راد

رضا منوچهری راد

دکترا کارآفرینی

۶ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مشاور
سازمان تامین اجتماعی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۳ اکنون
دکترا کارآفرینی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۶۷ - ۱۳۷۱
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
مدل‌سازی در اقتصادسنجی با نرم‌افزار Eviews
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی
۱۳۹۱
بودجه بندی جامع
سازمان مدیریت صنعتی
۱۳۹۱
مهندسی ارزش
مرکز آموزش های بازرگانی
۱۳۸۹
تجزیه‌وتحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS
موسسه عالی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۱۳۸۶
Requirements & Documentation of ISO/TS 16949:2002
Arian TUV Pasargad
۱۳۸۶
Internal Audit of ISO/TS 16949:2002
Arian TUV Pasargad
۱۳۸۶
Product Realization (APQP - SQA - FMEA - PPAP)
Arian TUV Pasargad
۱۳۸۳
ICDL
ایز ایران
۱۳۷۴
آزمون‌های ویژگی‌های روغن‌های پایه
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مشاور
سازمان تامین اجتماعی
مشاور هیئت‌مدیره سازمان، دبیر کمیته اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان تامین اجتماعی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر منابع انسانی
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
مدیر منابع انسانی، مدیر پشتیبانی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
مدیر بازاریابی
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
مدیر فناوری اطلاعات، مدیر پذیرش و بازاریابی، مدیر توسعه و تجهیز، مشاور اجرائی مدیرعامل
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناس فنی
شرکت سهامی باتری سازی نیرو
کارشناس پروژه طرح توسعه
۱۳۸۱ - ۱۳۸۳
مدیر کارخانه
شرکت داروسازی سپیداج
مدیر تولید، فنی و کارخانه، عضو هیئت‌مدیره و بازرس اصلی شرکت
۱۳۷۹ - ۱۳۸۱
کارآفرین
شرکت تولیدی بهکاریار شیمی
۱۳۷۵ - ۱۳۷۹
مدیر کارخانه
شرکت تعاونی تولیدی شیمی سرای زکریا
مدیر تولید، فنی و کارخانه
۱۳۷۴ - ۱۳۷۵
مدیر کارخانه
شرکت تولیدی پالایشکده ساوه
۱۳۷۴ - ۱۳۷۴
مدیر تولید
شرکت صنایع شیمیائی آنومید
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
تالیف کتاب تامین اجتماعی در برنامه ‏های توسعه جمهوری اسلامی ایران
مشاور در سازمان تامین اجتماعی

سیدمحمد موسوی خطاط علی حیدری رضا منوچهری راد دیگران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
بررسی راهکارهای بهره‌گیری از احکام اسلامی در تامین منابع و ارائه خدمات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
سنجش رضایت شغلی کارکنان بر اساس مدل بومی‌شده
مدیر منابع انسانی در شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
تدوین برنامه استراتژیک شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
مدیر بازاریابی در شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
شناسایی چرخه عمر سازمانی، درمان و تغییر فرهنگ‌ سازمانی
مدیر بازاریابی در شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
عدالت یکی از اصول و اهداف غائی دین اسلام و سایر ادیان است و حرکت در جهت تحقق آن بطور اعم و عدالت اجتماعی بطور اخص یکی از وظائف حاکم اسلامی است و مقوله خدمات و مساعدت‏ های اجتماعی و در یک کلام، تامین اجتماعی و بیمه ‏های اجتماعی یکی از ابزارهای اساسی تحقق عدالت اجتماعی است. پر واضح است که هر دولت اسلامی یا غیر اسلامی برای ایفای وظائف و تکالیف خود در قبال مردم که همانا تکافل اجتماعی (کفالت افراد دارای پریشانی ‏ها و نارسائی‏ های جسمی و روحی و مالی از محل منابع عمومی اسلامی) و توازن اجتماعی (انجام طرح‏ های بازتوزیعی نظیر مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی برای کاهش شکاف فاحش درآمدی جامعه) و برخورداری مردم از تامین اجتماعی؛ نیازمند تحصیل منابع است.
انفال یکی از منابع عمده تبیین شده در اسلام و قانون اساسی برای مردم است. هدف این پژوهش مطالعه جهت تهیه و تدوین یک قانون مدون و جامع برای احیاء و عملیاتی نمودن اصل 45 قانون اساسی بمنظور سمت‏ دهی بخشی از منابع حاصل از انفال به ‏سوی خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی برای مردم است. در این پژوهش کاربردی‏–‏توسعه‏ای که با روش توصیفی-‏کیفی و از طریق مطالعات کتابخانه‏ای صورت پذیرفته ‏است، پس از طرح کامل مبانی نظری منجمله تعریف جامع و کامل انفال و مصادیق آن، معیار تشخیص و تمییز آن با اموال عمومی و دولتی، احصاء احکام اسلامی معطوف به مصالح عامه، مبانی تامین اجتماعی در اسلام، احصاء احکام و نظامات فقهی متناسب با اهداف تامین اجتماعی، بررسی مقایسه‏ ای و تطبیقی موضوع تکافل اجتماعی در بستر تاریخ اسلامی-ایرانی و نیز بررسی مقایسه‏ ای و تطبیقی نظام ‏های تامین اجتماعی مبتنی بر انفال (منابع عمومی و ملی) در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، به شناخت وضع موجود پرداخته ‏شد و ضمن لایه‏ بندی خدمات اجتماعی و جانمائی اقشار مردم و گروه ‏های هدف، در نهایت ضمن طراحی مدل کلان به تبیین سیاست ها و ضوابط پیشنهادی شامل ساختار، نحوه وصول و تهیه پیش نویس احکام قانونی مورد نیاز جهت تحصیل و هزینه کرد سهم خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی از منابع حاصل از احکام اسلامی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که کشور فاقد یک نظام جامع مدیریت و ساماندهی منابع و منافع ناشی از انفال است و بلحاظ خلاء های قانونی و اجرائی، فقدان یک متولی مشخص، فقدان پایگاه‏ های اطلاعات ملی یکپارچه در حوزه منابع انسانی کشور، اقدامات متفرق برخی از نهادها و بنیادهای شکل گرفته در استفاده از انفال در زمینه ارائه خدمات اجتماعی، ضمن از بین رفتن اثر بخشی و کارائی اقدامات صورت پذیرفته به دلیل عدم فراگیری، جامعیت و کفایت نسبی، بخش قابل توجهی از انفال رها شده و یا حق انتفاع متناسبی از بابت آنها دریافت نمی‏ شود و از همه مهمتر آنکه غالبا انفال بعنوان اموال دولتی تلقی و در جوف درآمدها و هزینه های جاری و عمرانی دولت قرار می‏ گیرد و سهم متناسبی از آن برای مصالح عامه در زمینه خدمات اجتماعی اختصاص نمی‏ یابد. در مدل پیشنهادی تحت عنوان نظام تکافل و تامین اجتماعی افراد نیازمند از مرحله تولد تا فوت با توانمند سازی، کارگستری و کسب مهارت و قابلیت برای نیل به فرصت‏ های برابر و ... به مرحله خوداتکائی و خودگردانی رسیده از حوزه امداد اجتماعی به حوزه مساعدت اجتماعی و افراد مددجو از حوزه مساعدت و حمایت اجتماعی به حوزه بیمه‏ های اجتماعی منتقل می‏ شوند و در واقع نیازمندان به مددجویان و سپس به بیمه شدگان و سپس بیمه پردازان تبدیل می‏ گردند و به همین نسبت میزان استفاده از انفال و منابع عمومی در قبال این افراد کاهش یافته و به میزان منابع حاصل از مشارکت افراد یعنی کارفرما و بیمه شده (کارگر، کارفرما و خویش فرما) افزوده می‏ شود. در این راستا پس از تدوین دیدمان (پارادایم)، چشم انداز، اصول، راهبردها، سیاست‏ ها و خط مشی‏ های کلی جهت عملیاتی‏ سازی برنامه ‏ها و طرح ‏ها، بسته فرهنگی لازم جهت بستر سازی فرهنگی و فرهنگ ‏سازی مدل پیشنهادی و نیز ساختار پیشنهادی نظام جامع انفال بر اساس نوع نگاه به مقوله انفال که یک موضوع "فراقوه‏ای"، "فرابخشی"، "بین بخشی" و "بخشی" یا "تعاملی سلسله مراتبی" پیشنهاد شده است. و پس از آن طراحی فرآیندهای کلی بر اساس مدل کلان (پیوست) صورت پذیرفته و در نهایت پیش نویس لایحه قانون نظام جامع مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف انفال (نظام جامع تکافل و تامین اجتماعی ) ارائه شد.
۱۳۹۴-۰۸
نگاهی جدید به تار و پود فرهنگ کارآفرینی
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
یکی از مهمترین عوامل موثر بر کارآفرینی در یک جامعه، فرهنگ حاکم بر آن جامعه است، و نگرش افراد نسبت به کارآفرینی در سطح فردی بستگی به باورها، ارزش ها و اعتقادات آن ها دارد که منبعث از فرهنگ می باشد. در واقع فرهنگ نقش رهبر را ایفا می کند و کارآفرینی به عنوان یک تسهیل کننده می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بازآفرینی موضوع فرهنگ کارآفرینی با ترکیب عناصر کارآفرینی و فرهنگ می باشد. این پژوهش از نوع کیفی با رویکردی استقرایی و روش اجرای آن تحلیل متون علمی، است. یافته های پژوهش مبتنی بر ترکیب عناصر کارآفرینی دیویدسون (2006) و عناصر فرهنگ هافستد می باشد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در صورت وجود یک محیط مساعد، زمانیکه افراد بواسطه عواملی چون پرورش استعدادهای کارآفرینی، تشویق فرد به ریسک پذیری معقول، تشویق رقابت یادگیری از شکست، نقش آفرینی برای تمامی گروه‏ها بویژه زنان، تاکید بر آینده و فوریت در اقدام و تقدم مصالح عمومی بر فردی، برای کارآفرینی برانگیخته می شوند، فرهنگ ملی مشوق فعالیت های کارآفرینانه است و از آن حمایت می کند

سیامک باران دوست غلامحسین حسینی نیا رضا منوچهری راد
۱۳۹۴-۰۶
توسعه کارآفرینی: بازآفرینی دولت یا بازآفرینی کارآفرینان نهادی
دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ، مدیریت و توسعه اقتصادی
پارادایم کارآفرینی بعنوان راهکار توسعه پایدار مورد اتفاق نظر اکثر اندیشمندان حوزه توسعه اقتصادی و کارآفرینی است اما نگاه آنان به چیستی عامل و شیوه تحول، سنت، انقلاب و در‏نهایت توسعه متفاوت است. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که مهمترین عامل و مطلوب‏ترین شیوه تحول در خط مشی‏گذاری حوزه کارآفرینی کدام است. این پژوهش از نوع کیفی با رویکردی استقرائی و روش اجرای آن تحلیل متون علمی است که ضمن سنخ‏شناسی پژوهش‏های تاریخی و مطالعه سیر تکاملی شکل‏گیری پدیده و مکاتب کارآفرینی از آغاز تا رسیدن به پارادایم مشارکت بخش خصوصی- دولتی در حوزه سیاستگذاری کارآفرینی تلاش می‏نماید ضمن تحلیلی کلان و نقادانه، چارچوبی برای تحقق توسعه اقتصادی حاصل از گسترش فعالیت بخش خصوصی و دولتی در فعالیت‏های کارآفرینانه ارائه دهد. یافته‏های پژوهش مبتنی بر تئوری نهادگرائی حاکی از آن است که از میان عوامل تحول همچون کارآفرین (با دیدگاه‏های خلق نوآوری، مذهبی و اخلاقی)؛ بخش خصوصی (با دیدگاه‏های خلق ارزش مشترک و کارآفرینانه)؛ دولت کارآفرین و نهایتا رهبران کارآفرین یا کارآفرینان نهادی؛ کارآفرینان نهادی ( حلقه اول مدیریت کلان سازمانها و حاکمیت ) نقش کلیدی در فرایند خط مشی‏گذاری ایده‏ال کارآفرینی دارند. در پایان چارچوبی پیشنهاد شده است که کارآفرینان نهادی از‏طریق شناسائی فرصت‏های سیاسی، دغدغه‏های کلان، بسیج منابع و تقویت باورها و ارزش‏ها طی فرآیندی شش مرحله‏ای در جعبه سیاه خط مشی‏گذاری به تولید خط مشی ایده‏آل کارآفرینی می‏پردازند

رضا منوچهری راد غلامحسین حسینی نیا سیامک باران دوست
۱۳۹۳-۰۴
جایگاه تفکر استراتژیک در اذهان جامعه دانش پژوهان تهران بزرگ
کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
این پژوهش به سنجش و شناسایی عوامل موثر بر شایستگی‏های تفکراستراتژیک دانش پژوهان تهران می‏پردازد. مدل پژوهش، مدل نونتامانوپ و همکاران است که ساختار آن مبتنی بر تبدیل مفهوم ذهنی شایستگی‏های تفکر استراتژیک به مفهوم عینی (توانایی تدوین استراتژی)از طریق متغیرهای مستقلی همچون توانائی تفکر مفهومی، تفکر دیداری، خلاقیت، توانائی تفکر تحلیلی، توانائی یادگیری، توانائی سنتز و عینیت گرائی می‏باشد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با 26 سوال بسته در طیف لیکرت می‏باشد.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می‏دهد که شایستگی مورد مطالعه با میانگین امتیاز (2.86 از 5) در سطح متوسطی قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون قدم به قدم پس رونده نشان می‏دهد یک واحد تغییر در متغیرهای توانائی‏های یادگیری، تفکر دیداری، سنتز و تفکر مفهومی به ترتیب: 0.28، 0.27، 0.22 و 0.19 توانایی تدوین استراتژی را تحت تاثیر قرار می‏دهد و نتایج آنالیز تحلیل مسیر حاکی از آن است که متغیر عینیت از مدل خارج می‏گردد و سایر متغیرها بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر توانایی تدوین استراتژی تاثیر می‏گذارند.
براساس نتایج حاصل، بهبود قدرت تفکر سیستمی، فرصت ‏جویی، ابهام پذیری و یادگیری مستمر در جامعه مورد نظر ضروری می‏باشد

محمد حقیقی سارا طهماسبی پور رضا منوچهری راد
۱۳۹۲-۰۷
امکان سنجی ایجاد سیستم بانکداری محرمانه اسلامی بر پایه وقف
نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
سیستم بانکداری محرمانه سوئیس موجب جذب سرمایه بسیاری از سراسر جهان شده است. بطورکلی رعایت اخلاق بانکداری سوئیسی از جمله عدم افشای اطلاعات حساب‏ ، رازداری و ... از نکات ممیزه سیستم مذکور است که باعث افزایش اعتماد، اعتبار و بویژه افزایش ثروت اندوخته‏ شده این سیستم بانکی شده است.
این پژوهش با هدف امکان‏سنجی ایجاد سیستم بانکداری محرمانه اسلامی صورت می‏پذیرد که مشتریان آن واقف تلقی شده و با وقف پول خود نزد بانک وقفی از مزایای بانکداری محرمانه اسلامی همانند بانکداری محرمانه سوئیسی بهره‏مند می‏شوند و در ازای آن بر اساس قاعده تجویز وصیت در مورد ثلث مال، این قبیل مشتریان می‏توانند به بانک اجازه ‏دهند که در صورت فوت، ثلث آخرین موجودی آنان در بانک وقف دائم ‏شود تا عواید حاصل از آن در اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه صرف شود و مابقی آن به وراث قانونی تعلق خواهد گرفت. بدیهی است بانک وقفی می‏تواند خدمات عادی خود را نیز به سایر مشتریان برپایه وقف موقت پول و عواید آن طبق موازین بانکداری اسلامی واقعی و بدون ربا، از طریق اعطای تسهیلات بدون بهره بابت اشتغال، ازدواج، درمان، تامین مسکن، کارگشائی و ... ارائه نماید. تاریخچه وقف در تمدن ایرانی-اسلامی، انواع وقف، آسیب‏شناسی مقوله وقف، تبیین بانکداری محرمانه و تشریح ایده سیستم بانکداری محرمانه اسلامی بر پایه وقف موقت و دائمی پول (بانک وقفی) و بیان دستاوردها و نتایج مورد استفاده از تاسیس بانک وقفی بخش‏های مختلف این پژوهش را تشکیل می‏دهند. این پژوهش از نوع کیفی و روش اجرای آن تحلیل متون علمی و دینی می‌باشد
۱۳۹۲-۰۱
انتشارات دنیای اقتصاد
به یاد می آوریم که چگونه اندیشه تالیف این کتاب برای اولین بار در ذهن ما شکل گرفت، زمانی که به دنبال مطالعه تلاقی چندین مولفه در عرصه اقتصاد، سیاست گذاری، رکود اقتصادی تورمی، نوسانات شدید قیمت نفت و فقدان یک نگاه همه جانبه نگر و علمی و مطالعه مقاله ای از استاد فرهیخته دکتر مسعود نیلی و شواهد بروز مجدد بیماری هلندی در اقتصاد ایران، لزوم توجه ویژه به این مقوله را دو چندان نمود.
بیماری هلندی، بیماری شناخته شده ای در عرصه اقتصاد می باشد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند تا رابطه بین بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد.
دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه می نمائیم این است که پس از پایان دوره رونق اقتصادی حاصل از درآمدهای بادآورده نفتی، روند تعدیل اقتصادی ایجاد شده در شرایط رونق صادراتی، در جهت معکوس عمل نمی کند. گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه و زیر بناها تخریب شده باشند، با مشکل مواجه است و همچنین ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود، زیرا مابقی کشورها تا آن زمان، بازارهای رها شده در دوران رونق را به تسخیر خود درآورده اند.
کتاب حاضر بیماری هلندی در اقتصاد ایران را از هشت منظر و نشانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهدو ضمن طرح مدلهای ریاضی این بیماری، با استفاده از تهدید ها، نقاط ضعف و اهداف پیش رو و بکارگیری استراتژی هائی که به بهبود این بیماری کمک می کند را فهرست می نماید.
از خداوند قادر متعال خواهانیم که استراتژی های پیشنهادی در این کتاب بتواند به توسعه اقتصادی کشورکمک کندو موجبات پیشرفت و تعالی کشور در عرصه های اقتصادی را فراهم آورد.
پیشنهادات کارشناسی شما را که چراغ راه و رهنمون ما در بهبود کار در چاپ های بعدی خواهد بود، صمیمانه پذیرا می باشیم ؛ که حضرت حافظ می فرمایند:
" ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند"
در پایان جا دارد تا از سرکار خانم لیلا شهریاری بخاطر مجاهدت علمی، تشریک مساعی و ویراستاری این کتاب کمال قدردانی را نمائیم و این پیشگفتار را با این روایت از تاریخ بیهقی به پایان رسانیم

رضا منوچهری راد ناصر شمس قارنه
۱۳۸۹-۱۲
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
One of the most fundamental outputs of social security systems is the redistribution mechanism. With moving from FUND to PAYG position and vice versa, the system shows intergenerational redistribution and within-cohort redistribution effects, depend on financial organization.
According to the law, the mechanism considered for social security system in IRAN is FUND. Thus, we expect within-cohort redistribution.
This research tests this important note with evaluating insured individual accounts.
The results show, in different target population deciles, internal rate of return (IRR) is 47 to 85% to average 53% and benefit – cost ratio (B/C) is 2.6 to 10.3 with average 3.7.
This indicates that the necessary investment rate is 53%, while with current optimistic assessment, this rate is 30% for long-term, which shows intergenerational redistribution.
The effect inflation increase on redistribution test indicates current and future generation losses and also intensifying intergenerational redistribution.

علی‏محمد کیمیاگری رضا منوچهری راد
۱۳۸۹-۰۶
ISSA
In IRAN, in the noncommittal system of subsidies allocation, the rich exploit the poor share. To solve this great challenge, in the development programs, the necessity of making the subsidies meaningful has been greatly emphasized.
We have done our best to represent that the best executive infrastructure for implementation of the plan of making the subsidies meaningful is the welfare and social security system and the whole affair is strongly recommended to be handled by the ministry of welfare and social security within the available supportive and insurer organizations.
We are in the belief that the statistical, banking, tax and duty organizations and so forth,
are not qualified to be in charge of the whole plan and could only act as a collaborator.
In our plan, with the help of social insurer organizations, eligible households for receiving subside are identified with some methods such as (Active finding needy people policy, income decimal screening, and income-cost audit) and then they will receive subsidies from supporter organization.
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت دانش
مشاور در سازمان تامین اجتماعی
Assessing the feasibility, fiscal cost and impact of social protection programmes
مشاور در سازمان تامین اجتماعی
Workshops on Infography techniques, User research concepts, Value management technique in integrated project, Action plan & project monitory using 4D
1st International Management Tools & Techniques Conference
سازمان‌ های دانش‌ بنیان و مدیریت استعدادها
مدیر منابع انسانی در شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
آشنایی با اشخاص حقوقی و حوزه فعالیت آن‌ها
مدیر منابع انسانی در شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
بررسی حملات سایبری برتر 2013 بر اساس OSAP و راهکارهای پیشگیری
مدیر منابع انسانی در شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
روابط عمومی الکترونیک
مدیر بازاریابی در شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
توضیحات