علیرضا کهن

علیرضا کهن

دکترا مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری وخط مشی گذاری

۵۸ارتباط ۸مهارت
قم | قم
عضو هیئت مشاوران
شورای شهر قم
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۴ اکنون
دکترا مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
عضو هیئت مشاوران
شورای شهر قم
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
مشاور مالی وسرمایه گذاری
شرکت دانش بنیان تجهیزات آزمایشگاهی تبریز
۱۳۸۷ اکنون
مدیر کل برنامه ریزی وامور اقتصادی
دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۷۴ - ۱۳۷۸
مدیر برنامه بودجه واعتبارات
بنیاد شهید وامور ایثارگران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات