سمیرا فردین

سمیرا فردین

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

۱۹۴ارتباط ۸مهارت
کرمان | کرمان
IT مدیر بخش
کرمان رایانه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
IT مدیر بخش
کرمان رایانه
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
مدرس IT
موسسات ازاد فنی و حرفه ای
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مدرس کامپیوتر در بخش های مونتاژ سیستم های کامپیوتری و رفع عیب سیستم و همچنین مدرس در دیگر زمینه های کامپیوتر در موسسات ازاد فنی و حرفه ای و همچنین تعمیرات سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر شخصی ، لپ تاپ ، THIN CLIENT، پرینتر و شارژ کارتریج و...