دریک سدراک آرشاک

دریک سدراک آرشاک

کارشناسی حسابداری

۳ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
حسابدار
شرکت آدوانس مدترونیکس
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی حسابداری بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
رایانه کار
۱۳۸۱
رایانه کار
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
82-110739
حسابداری حقوق و دستمزد
۱۳۸۱
حسابداری حقوق و دستمزد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
82-109199
حسابداری صنعتی
۱۳۸۱
حسابداری صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
100847-81
حسابداری تکمیلی
۱۳۸۱
حسابداری تکمیلی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
81-098703
حسابداری عمومی مقدماتی
۱۳۸۱
حسابداری عمومی مقدماتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
81-080704
معاملات فصلی
معاملات فصلی
انجمن حسابداران خبره ایران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار
شرکت آدوانس مدترونیکس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
حسابدار
موسسه آبان راهبرد دقیق
به صورت موقت و پروژه ای با موسسه در ارتباط هستم
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کمک حسابرس
حسابرسی شاهدان
همچنان در زمینه کمک حسابرسی همکاری موقت و پروژه دارم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار
شرکت مبنا طب
به علت منحل شدن شرکت قطع همکاری نمودم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
حسابدار
صنایع چوبی سرخوشیان
به علت ارتقاء درجه شغلی ادامه به همکاری نکردم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
حسابدار
مارال رنگ
به علت آمدنم به تهران ترک کار کردم
زبان ها
ارمنی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات