شهرام حدادیان

شهرام حدادیان

کارشناسی ارشدMBA( رفتار سازمانی و منابع انسانی)

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدیریت منابع انسانی
سولیکو.کاله-شرکت آما-هلدینگ پرمیس-فولاد یزد (در حال حاضر)
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد MBA منابع انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۷۳ - ۱۳۷۷
کارشناسی حسابداری امور اداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدارک توسعه فردی آموزشی.شغلی و حرفه ای
داخلی و خارجی
تجارب کاری
۱۳۷۴ اکنون
مدیریت منابع انسانی
سولیکو.کاله-شرکت آما-هلدینگ پرمیس-فولاد یزد (در حال حاضر)
منابع انسانی.اداری.اجرایی
پروژه‌ها
توسعه و تعالی سازمانی.طبقه بندی مشاغل.نظام جبران خدمت.پروژه کاهش و مهندسی هزینه ها.و....
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
منابع انسانی.مالی و اداری.رهبری موثر.رفتار سازمانی.جذب و استخدام.مدیریت آموزش.بیمه.طبقه بندی مشاغل
توضیحات