الهام معینی

الهام معینی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی-مربی و مدرس باشگاه ورزشی و دانشگاه

۱ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
مدرس تربیت بدنی-مربی بین المللی رشته های متعدد
دانشگاه-باشگاه ورزشی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
بدنساز عالی
آکادمی ملی المپیک ایران
۱۳۹۵
CONDITIONING COACH
Sport Sciences Research Institute
11/10363/092
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مدرس تربیت بدنی-مربی بین المللی رشته های متعدد
دانشگاه-باشگاه ورزشی
مربی ایروبیک، بدنسازی، والیبال، بدنساز تیم های ملی و مربی ویژه سالمندان
پروژه‌ها
تاثیر تمرینات تعادلی جامع پیشرنده و زنجیره حرکتی بسته بر تعادل ایستا و پویا، خودکارآمدی افتادن سالمندان

الهام معینی دکتر زهره مشکاتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تجارت در کسب و کار
زندگی موفق
توضیحات
قهرمان رشته های ایروبیک، والیبال و آمادگی جسمانی