یاسمن حکم اللهی

یاسمن حکم اللهی

کارشناسی ارشد اقتصاد

۰ارتباط ۷مهارت
یزد | یزد
کارشناس واحد تحلیل
کارگزاری بانک سپه
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۶ اکنون
دکترا اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس واحد تحلیل
کارگزاری بانک سپه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات