میلاد فرضعلی زاده

میلاد فرضعلی زاده

دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر - انجام پروژه

۹ارتباط ۷مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
مهدی کردلو
| ۳نفر
مهدی کردلو
| ۳نفر
مهدی کردلو
| ۳نفر
مهدی کردلو
| ۲نفر
مهدی کردلو
| ۲نفر
مهدی کردلو
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره میکروتیک MTCNA
جهاد دانشگاهی زنجان
دوره حرفه ای شبکه مایکروسافت
جهاد دانشگاهی زنجان
دوره حرفه ای شبکه سیسکو ccnp
جهاد دانشگاهی زنجان
دوره مقدماتی شبکه سیسکو
جهاد دانشگاهی زنجان
توضیحات
متخصص شبکه و برنامه نویسی
انجام پروژه شماره تماس : 09303846453