بابک سفیدگر

بابک سفیدگر

برنامه نویس

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان شهید مدنی
پروژه‌ها
بازی river raid
زبان : c++(SDL)
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
برنامه نویسی پیشرفته (C#)
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران
مبانی برنامه نویسی (C)
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران
توضیحات