مهندس کوروش ملیانی

مهندس کوروش ملیانی

سازنده و پیمانکار سازه های مسکونی و تجاری

۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
IT مدیر زیر ساخت
دفتر ساخت و ساز تتیس
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناس حقوقی
کارشناس حقوقی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
کارشناس فنی و حقوقی املاک
کارشناس فنی و حقوقی املاک
جهاد دانشگاهی
تافل
تافل
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
IT مدیر زیر ساخت
دفتر ساخت و ساز تتیس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پیمانکار ارشدو مدیر تدارکات
انجمن بتن ایران
شرکت ژرف کار جم بزرگترین شرکت در زمینه بهره برداری و ساخت سازه های بتنی در زمینه مهار آبهای روان و تصفیه فاضلاب و ابداع کننده روشهای نوین آب خیز داری در کشور میباشد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پیمانکار
شرکت B.O.T تصفیه خانه شهرک غرب
۱۳۹۴ اکنون
دستیار مدیر عامل
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۲-۰۵
سازه های بتنی
یپید
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات