رضا فغانی

رضا فغانی

مهندس معمار و کارشناس ارشد مدیریت شهری

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
ناظر پروژه
پروژه ساختمانی نیایش
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی مدیریت شهری
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کارشناس معماری با معدل 18:50 از دانشکده نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
مدارک و گواهی‌نامه ها
طراح و معمار داخلی
۱۳۹۰
طراح و معمار داخلی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
8281581
نقشه کشی ساختمان
اسکیس و راندو
اتوکد
طراحی و دکوراسیون داخلی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
ناظر پروژه
پروژه ساختمانی نیایش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
طراح و مجری
پروژه ساختمانی علی آباد
طراح و سازنده 3 پروژه 5 تا 8 واحد واقع در علی آباد منطقه 16
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
طراح و ناظر پروژه
دفتر فنی مهندسی rococo
پروژه‌ها
۱۳۹۷
طرح راهبردی شهر رشت
درجه کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی مدیریت شهری از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
به در خواست مهندس حسین علیقلی زاده شهردار منتخب شهر رشت
۱۳۹۷
طرح زیست شبانه شهر تهران
درجه کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی مدیریت شهری از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
طرح راهبردی زیست شبانه شهر تهران به سفارش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران جهت ارائه به شورای شهر محترم شهر تهران

رضا فغانی شرکت توسعه فضا های فرهنگی شهرداری تهران
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۱۲
نقش مدیریت شهری در ارتقاء تاب آوری فضایی- مکانی شهری
دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی هامبورگ

رضا فغانی محمد مهدی روزبهانی
۱۳۹۶-۱۰
تاثیر نفوذ پذیری بر امنیت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
implication of urban renewal old area on sustainable development in city of tehran
international congress on science,Engineering and Technology
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سخت کوش و متفکر با تعهد کاری بالا ،روابط اجتماعی قوی