امیررضا صالح پور

امیررضا صالح پور

کارشناس ارشد مخابرات -سیستم

۰ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
مهندس پشتیبانی
فناوری اطلاعات آریانیک داده
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
دانشگاه آزاد علوم تحقیقت
در حال انجام پایان نامه
۱۳۹۵
start up
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس پشتیبانی
فناوری اطلاعات آریانیک داده
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
IT مدیر بخش
انجمن صنعتی صنفی استادکاران
پروژه‌ها
طراحی پروتوکل J1850 PWM
طراحی پروتوکل J1850 VPW
ساخت دستگاه فرستنده و گیرنده پیام با تکنولوژی لورا
انجام پروژه وزارت ( کسر خدمت )
ساخت ربات مسیر یاب
ساخت دستگاه ترینر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Startup Camp
درجه کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
توضیحات
داشتن دانش برنامه نویسی میکرو - نوشتن پروتوکل های ارتباطی j1850 pwm - j1850 vpw در زمینه الکترونیک - طراحی مدار بصورت پیش فرض - توام با دانش طراحی گرافیک از ویژگی های بارز اینجانب است