امیررضا صالح پور

امیررضا صالح پور

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مهندس پشتیبانی
فناوری اطلاعات آریانیک داده
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
start up
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس پشتیبانی
فناوری اطلاعات آریانیک داده
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
IT مدیر بخش
انجمن صنعتی صنفی استادکاران
پروژه‌ها
انجام پروژه وزارت ( کسر خدمت )
ساخت ربات مسیر یاب
ساخت دستگاه ترینر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
داشتن دانش برنامه نویسی میکرو - نوشتن پروتوکل های ارتباطی j1850 pwm - j1850 vpw در زمینه الکترونیک - طراحی مدار بصورت پیش فرض - توام با دانش طراحی گرافیک از ویژگی های بارز اینجانب است