سمانه قانعی

سمانه قانعی

حسابدار _مالی

۱ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
حسابدار
شرکت پارس مکانیک خاور میانه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عصر دین و دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عصر دین و دانش
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کرج
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
حسابداری مقدماتی
موسسه کبیری
۱۳۹۵
حسابداری پیشرفته
موسسه کبیری
۱۳۹۵
حسابداری حقوق و دستمزد
موسسه کبیری
۱۳۹۵
نرم افزار رافع
موسسه کبیری
۱۳۹۵
نرم افزار سپیدار
موسسه کبیری
photo shop
۱۳۹۴
photo shop
خانهٔ کارگر جمهوری اسلامی ایران
autocad
۱۳۹۴
autocad
خانهٔ کارگر جمهوری اسلامی ایران
Icdl
۱۳۸۷
Icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
حسابدار
شرکت پارس مکانیک خاور میانه
پایان قرارداد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارمند اداری
شرکت پالایش و پخش منطقه تهران
به علت اتمام پروژه
انجام امور اداری و دفتری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره Icdl
کارمند اداری در شرکت پالایش و پخش منطقه تهران
نرم افزار رافع و سپیدار
حسابدار در شرکت پارس مکانیک خاور میانه
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابدار در شرکت پارس مکانیک خاور میانه
حسابدار مقدماتی و پیشرفته
حسابدار در شرکت پارس مکانیک خاور میانه
توضیحات
در شرکت نفت در سال ۹۰ بعنوان کارمند اداری مشغول بوده ام که کلیه امور اداری از جمله نامه نگاری و بایگانی و میگیری امور محوله بابت انجام‌سمینار و جلسات را داشتم
از سال ۹۵ در شرکت پارس مکانیک بعنوان حسابدار مشغول بوده ام که ثبت روزانه موارد مرتبط با حسابداری از جمله هزینه ها و فروش و ارسال مالیات حقوق ماهانه و بیمه تامین اجتماعی پرسنل و آماده سازی لیست حقوق ماهانه پرسنل و اماده سازی لیست معاملات فصلی مرتبط با شرکت را
انجام میدادم