سمیرا پروین

سمیرا پروین

توسعه دهنده وب

۰ارتباط ۱۰مهارت
گیلان | رشت
توسعه دهنده وب
اتیچر
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه گیلان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
توسعه دهنده وب
اتیچر
۱۳۹۸ اکنون
PHP توسعه دهنده وب
تیرافا
۱۳۹۷ اکنون
توسعه‌دهنده ارشد وب
سفرهای علی بابا رشت
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدرس
پل استار
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مترجم فنی
ترجمانو
به صورت فریلنسری
پروژه‌ها
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
PHP توسعه دهنده وب در تیرافا
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
توسعه‌دهنده ارشد وب در سفرهای علی بابا رشت
سیستم مدیریت فروش آژانس های مسافرتی.
۱۳۹۷
توسعه‌دهنده ارشد وب در سفرهای علی بابا رشت

سمیرا پروین محمدعلی میرحامد
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۴
(8th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2018
در این مقـاله پروتکل EGlossy برای شـبکه های حسـگر ارائه شده است.. این پروتکل درواقع اصـلاح شده پروتکل Glossy است. برای این مقاله فاز پیاده سازی نیز انجام شده که برنامه نویسی آن به زبان nesC بوده است.

سمیرا پروین دکتر غلامحسین اکباتانی فرد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در حال حاضر ساکن رشت و مشغول به دورکاری هستم.