حامد جعفری

حامد جعفری

کارشناسی گرافیک

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | قرچک
IT کارشناس
مطالعات هنر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 12 تهران
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
IT کارشناس
مطالعات هنر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
گرافیست
چاپ ربیعی
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات