افشین وفایی

افشین وفایی

مهندس ارشد کنترل و ابزار دقیق

۸۷ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مهندس ارشد ابزاردقیق
انتقال گاز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک طراحی روباتیک
دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی برق کنترل
مدارک و گواهی‌نامه ها
PLC SIEMENS
آرین علم و صنعت
کالیبراسیون
اندازه نگاشت
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
مهندس ارشد ابزاردقیق
انتقال گاز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
مهندس طراحی الکترونیک
پارساکنترل
مهارت ها
| ۳۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمود علی پورمجید ناصریناصیح رحیمی
| ۳۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمود علی پورمجید ناصریناصیح رحیمی
| ۲۷نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمود علی پورمجید ناصریناصیح رحیمی
| ۲۴نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمود علی پورمجید ناصریناصیح رحیمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
Telegram ID:
@obohat110