رسول قشقایی

رسول قشقایی

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷
گرافیک حرفه ای
مرکز فرهنگی هنری امام حسین ع
87123
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات