حامد فلاح

حامد فلاح

کارشناسی مکانیک جامدات

۷ارتباط ۷مهارت
لرستان | الشتر
کارشناس مکانیک
سد و نیروگاه طالقان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
مدارک و گواهی‌نامه ها
تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۲
۱۳۹۶
تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۲۶۵۱۸۶۵۳
به مدت ۷۲۰ ساعت با نمره ۸۹ (خیلی خوب )
۱۳۹۴
ICDL 1&2
شرکت کامپیوتری سپهر رایانه
14671
مبانی و اصول هفتگانه کار با رایانه
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس مکانیک
سد و نیروگاه طالقان
سرپرست بخش مکانیکال نیروگاه
مهارت ها
| ۳نفر
محمد حسن پور
| ۳نفر
محمد حسن پور
| ۳نفر
محمد حسن پور
| ۲نفر
محمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات