سعید نجفی

سعید نجفی

۰ارتباط ۵مهارت
زنجان | زنجان
امور نظارتی
شهرداری زنجان
دکترا دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۵ اکنون
دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری
دانشگاه زنجان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی جغرافیا
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
جایزه علمی امام حسین (ع)
بنیاد نخبگان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان
۱۳۹۶
کسب رتبه برتر در بخش جوان و علم و فناوری
مدیر کل ورزش و جوانان استان
32198/210
۱۳۹۳
گواهی نامه موقت پایان تحصیلات کارشناسی ارشد
دانشگاه زنجان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
امور نظارتی
شهرداری زنجان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس ممیزی ساختمان
شهرداری زنجان
پروژه‌ها
۱۳۹۵
پروژه ممیزی املاک شهر زنجان
درجه دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری از دانشگاه زنجان
۱۳۹۳
کارشناس شهرسازی و GIS
درجه کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری از دانشگاه زنجان
طرح ساماندهی و طراحی میدان استقلال شهر زنجان- متولی شهرداری زنجان
طرح آماده سازی شهرک صنایع دستی زنجان- متولی شرکت شهرک های صنعتی زنجان
پروژه‌ها
ارزیابی روند تغییرات فضای سبز در مناطق شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی منطقه یک شهر زنجان) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس
ارزیابی کیفیت زندگی در بافت های برنامه ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان)
ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهرها مورد شناسی: محله اسلام آباد شهر زنجان
مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی : شهرهای زابل و پیرانشهر)
سنجش کیفیت ذهنی زندگی در محلات شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)
بررسی تطبیقی تفاوت های کیفیت زندگی در محلات برنامه ریزی شده و سکونتگاه های غیررسمی شهری (نمونه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)
مفهوم کیفیت زندگی؛ ابعاد و شواهد تجربی
ارزیابی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محلات شهری با تاکید بر جنسیت(مطالعه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)
شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده کیفیت زندگی سکونتگاه های شهری با تاکید بر کاربرد آینده پژوهی. نمونه موردی: محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان
تحلیلی بر روند تغییرات کاربری اراضی و فرصت ها و موانع پیشرفت و رشد شهری(مطالعه موردی: شهر زابل)
تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی : محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)
کیفیت زندگی و آسیب پذیری : تحلیل آسیب پذیری سکونتگاه های شهری برای افزایش کیفیت زندگی در برابر زلزله(مطالعه موردی : محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)
تحلیل عوامل موثر بر توسعه شهرهای مرزی با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی : شهر زابل)
تحلیل انتقادی بر عملکرد بازیگران شهری در تولید متن سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری(مورد پژوهی: محله اسلام آباد شهر زنجان)
ارزیابی کیفیت زندگی محلات شهری در راستای عدالت اجتماعی (نمونه موردی:محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)
کیفیت زندگی شهری در راستای توسعه پایدار
آسیب شناسی طرح جامع شهری نمونه موردی : شهر ابهر
بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان های استان زنجان ازمنظر عدالت اجتماعی
تحلیل دسترسی به خدمات آموزشی شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر زنجان
ارزیابی آسیب پذیری شبکه ارتباطی شهرها دربرابر زلزله بارویکرد پدافندغیرعامل بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: نواحی 5 و 6 و 27 منطقه 1شهرزنجان
تاثیرسرمایه های اجتماعی برکیفیت زندگی ساکنان محلات اسکان غیررسمی نمونه موردی: محله اسلام آبادشهرزنجان
ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر تاکستان (1379 الی 1400)
تحلیلی بر تاثیر الگوهای رشد شهری بر کیفیت زندگی شهری
سنجش تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و دورسنجی (مطالعه موردی: شهر اراک)
مدیریت شهری و کیفیت زندگی محلات اسکان غیررسمی وبرنامه ریزی شده نمونه موردی: محلات اسلام آباد، ترانس وکارمندان شهرزنجان
رتبه بندی نواحی شهری از نظر تاب آوری در برابر مخاطره زلزله با استفاده از مدل تودیم مطالعه موردی: شهر زنجان
بررسی تاثیر طراحی محیط بر ارتقاء سطح امنیت فضاهای عمومی (مطالعه موردی: پارک شهید رجایی شهر زنجان)
مدیریت شهری و کیفیت زندگی محلات اسکان غیر رسمی و برنامه ریزی شده (نمونه موردی:محلات (اسلام آباد ،ترانس) و کارمندان شهر زنجان)
تحلیل میزان تاب آوری سکونت گاه های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی محله های بی سیم و اعتمادیه زنجان)
مقایسه تطبیقی فرصت ها و موانع پیشرفت و رشد شهرهای مرزی با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی: شهرهای زابل و دژفول)
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آشنایی با مهارت های فن بیان و سخنرانی
درجه دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری از دانشگاه زنجان
کارگاه آموزشی مدیریت زمان و برنامه ریزی
درجه دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری از دانشگاه زنجان
توضیحات