سید هادی موسوی

سید هادی موسوی

عضویت در انجمن حسابداران ایران عضویت در انجمن حسابداری مدیریت ایران

۱۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
رییس و مؤسس
سپیدان حساب ممتاز
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری سایر گرایش ها
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری بازرگانی
دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی حسابداری بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
گواهینامه شرکت در سومین همایش بین المللی حسابداری و مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۴
سپیدار سیستم
همکاران سیستم
۱۳۹۴
دوره مهارت های مالیاتی
سرمایگان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
رییس و مؤسس
سپیدان حساب ممتاز
Website : www.sepidanhesab.com
Email : info@sepidanhesab.com
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
حسابدار مالی
فدک پارت یدک
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
spss
رایانه کار درجه 1 و 2
توضیحات