بشیر بهشتی

بشیر بهشتی

مدیر هنری و طراح گرافیست

۹۹ارتباط ۱۵مهارت
تهران | تهران
مدیر و ناظرهنری، ایده پرداز، طراح
استودیو تیهو
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۸۴ اکنون
کارشناسی ارشد هنر گرافیک
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
مدیر و ناظرهنری، ایده پرداز، طراح
استودیو تیهو
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات