مبین قربانی

مبین قربانی

گرافیست ، برنامه نویس ، متخصص کامپیوتر و IT

۰ارتباط ۱۱مهارت
اصفهان | اصفهان
گرافیست
شبکه تلوزیونی دیدار
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
گرافیست
شبکه تلوزیونی دیدار
گرافیست و طراح لوگو و تیزر های شبکه تلوزیونی دیدار
۱۳۹۶ اکنون
مدیر
فتوشاپ کار
تاسیی کننده ، مدیر و گرافیست تیم فتوشاپ کار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات