سید غفار یزدانی

سید غفار یزدانی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۱۶ارتباط ۹مهارت
فارس | شیراز
مشاور دعاوی حقوقی
بانک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۳۸۷ اکنون
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲ - ۱۴۰۲
ساخت ساز های ایرانی
صنایع دستی و میراث فرهنگی فارس
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مشاور دعاوی حقوقی
بانک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت بانکداری خصوصی
دوره ۱۲۰ ساعته
ICDL
توضیحات