روزبه کاویانی

روزبه کاویانی

دکترا مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۴ارتباط ۱۵مهارت
اصفهان | اصفهان
Director of Hardware Engineering
ایریسا
دکترا Eurasia International University
تحصیلات
Eurasia International University
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
دکترا مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
vmware vcp
india vue
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
Director of Hardware Engineering
ایریسا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
IT مدیر زیر ساخت
کافی کولا و خویی
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
مدیر ارشد فناوری
طلوع سیستم
پروژه‌ها
۱۳۹۳
نگهداری و توسعه دیتا سنتر فولاد هرمزگان
Director of Hardware Engineering در ایریسا
۱۳۸۸
طراحی و اجرا دیتا سنتر فولاد مبارکه
Director of Hardware Engineering در ایریسا
۱۳۸۷
نگهداری و توسعه دیتا سنتر بیمارستان رضوی مشهد
Director of Hardware Engineering در ایریسا
۱۳۸۶
نگهداری و توسعه دیتا سنتر اداره بنادر هرمزکان
Director of Hardware Engineering در ایریسا
پروژه‌ها
۱۳۹۲-۰۱
Virtualization In Grid Computing
مهارت ها
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۳نفر
امیر شفیعینصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
امیر شفیعی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
hp enterprise storages
ccna Routing & Switching
data center design
hp proliant & blade Serve
emc sa
توضیحات