سعید خیرخواه

سعید خیرخواه

کارشناسی معماری معماری

۰ارتباط ۱۲مهارت
تهران | شهر ری
ناظر پروژه
سرای شهر رضوان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
ناظر پروژه
سرای شهر رضوان
نظارت اسکلت و معماری و کنترک کیفی بتن
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
ناظر پروژه
پایا فناوران سازه
نظارت اسکلت بتن و کنترل کیفی بتن
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
تکنیسین کنترل کیفیت
یکتاسازلن پی
آزمایش بتن
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دارای مدارک نقشه کشی ساختمان درجه ۱ و ۲ و کامپیوتری اتوکد از سازمان فنی و حرفه ای و تایپ سریع