داود تقی پوردهکردی

داود تقی پوردهکردی

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی بیومتریال

۶۳ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
مدرس دانشگاه- کارشناس واحد تجهیزات پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه علوم پزشکی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
دکترا مهندسی پزشکی بیومتریال
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۹
مدرس دانشگاه- کارشناس واحد تجهیزات پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه علوم پزشکی
تدریس دروس تخصصی مهندسی پزشکی - کارشناس واحد تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی- تدریس خصوصی دروس کامپیوتر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
بسمه تعالی
داود تقی پور فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی گرایش بیو متریال از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
دانشجوی دکتری تخصص مهندسی پزشکی – بیومواد از دانشگاه تهران مرکز
هدف: فعالیت در راستای بر طرف نمودن نیازهای کشور به مواد مختلف قابل مصرف در پزشکی در همه ابعاد( یکبار مصرف، دایمی، داروو...)
تواناییها:
بهینه سازی مواد مصرف در قطعات پزشکی و وسایل کمک معلولین و اندامهای مصنوعی و قابلیت در ارائه خدمات آموزشی، تحقیقاتی در رشته مهندسی پزشکی
1- کارشناس خرید:
 خرید لوازم یکبار مصرف پزشکی مطابق با استانداردها
 برورز سازی لوازم یکبار مصرف برای کلیه تجهیزات بیمارستانی
 خرید لوازمی که جنبه درمانی به صورت اصلاحی، موضعی و کلیه لوازمی که در داخل و خارج بدن استفاده می شود. مطابق با استانداردها
2- کمک در فرایند تولید لوازمی که در داخل و خارج بدن استفاده می شود مانند پروتزها ، ایمپلنت ها، دریچه های قلبی ، ژلها و... فراهم نمودن اطلاعات جهت نیل به اهداف پزشکی به کمک روش های آزمایشگاهی بر روی نمونه های اخذ شده انسانی؛
3- تشخیص ، پایش ، درمان ، تسکین ، جبران و یا به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت
4- تحقیق ، بررسی ، جایگزینی یا اصلاح آناتومی یا یک فرآیند فیزیولوژیک.
5- الف ) نام یا نام تجاری و آدرس سازنده برای ابزاری که به اتحادیه اروپا وارد شده یا توزیع میشود .نام و آدرس نماینده تام الاختیاری که در اتحادیه اروپا مستقر باشد یا وارد کننده نیز در صورت لزوم آورده شود .
ب ) شرح مورد نیاز جهت شناسایی ابزار و محتویات بسته بندی شده توسط سازنده
پ ) در موارد مقتضی کلمه“ استریل ”
ت ) در موارد مقتضی کد بچ یا لات نامبر یا شماره سریال
ث ) در موارد مقتضی تاریخی که می توان وسیله را به طور ایمن استفاده نمود با ذکر سال و ماه
ج ) در موارد مقتضی نشانه ای دال بر یک بار مصرف بودن کالا
چ ) ابزاری که به صورت سفارشی ساخته شده باشد کلمه ”ابزار ساخت سفارشی“ روی آن ثبت شده باشد .
ح ) چنانچه وسیله جهت بررسی های کلینیکی باشد کلمه ”صرفا“ جهت بررسی کلینیکی“
خ ) هرگونه شرایط نگهداری خاص
د ) دستور العملها
ذ ) هشدارها و احتیاطها
ر)سال ساخت ،این نشانه ممکن است در شماره بچ یا سریال نیز قید گردد .
ز ) در موارد مقتضی روش استریل
6- نظارت بر شرکتهای استاندارد وکنترل کلیه تجهیزات الکترونی وغیر الکترونی پزشکی و بررسی ایمنی عمومی تجهیزات پزشکی و ارزیابی بالینی و بررسی ضرارتی که تجهیزات در کوتاه یا مدت بلند دارند.
7- نگهداری پیشگیریانه تعمیرات و تجهیزات پزشکی واتاق عمل و انجام عملیاتی برای لوازم فلزی مانند ضد عفونی کردن استریلیزه کردن ، محافظت از خوردگی و کلیه عملیاتی که انجام ندادنشان ممکن است اثرات مخربی در بدن به جا بگذارد. و به روز سازی تجهیزات الکترونی و غیر الکترونی پزشکی
8- مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی توسط آموزش به پرسنل
 طریقه استفاده
 ایمنی تجهیزات
 طریقه به کار گیری صحیح از تجهیزات
 بیان عوامل زیان آور بعضی از تجهیزات و روش جلوگیری از آن
9- آنالیز در سامانه های نوین دارورسانی برای به صرفه کردن مصرف دارو و درمان از طریق پدیده هایی مانند فیزیو درمانی و ساخت بعضی از داروها برای مراکز درمانی
10- قرار گرفتن بحث اقتصاد و صرفه جویی برای دانشگاه علوم پزشکی مانند
 نحوه به کار گیری اتاق عمل از نوع و مارک تجهیزات تا چیدمان صحیح و بازدید و سرویس دستگاهها در هر هفته
 برای خرید تجهیزات بهترین ومعتبرترین شرکتها را شناسایی کرده
 حدالامکان تجهیزاتی که اثر مخرب دارد اثرات آنها را کاهش داده یا تجهیزات دیگری جایگزینشان می نماییم
 حدالامکان نحوه صحیح استفاده از دستگاهها را به پرسنل آموزش داده
 با توجه به بودجه دانشگاه حدالامکان دستگاهها را آبدیت می نماییم.
11- انجام کلیه کارهای عمومی وتخصصی در زمینه رایانه و طراحی سایت و گذاشتن اطلاعات در آن و استفاده از اطلاعات به بروز پزشکی در زمینه مهندسی پزشکی
12- دروسی که در دانشگاه گذرانده ام:
1-بیوشیمی
2-مبانی بیومتریالها
3- آناتومی و آزمایشگاه
4-فیزیولوژی و آزمایشگاه
5-کاربرد بیومواد در پزشکی
6-سرامیکها وکاربرد آن در پزشکی
7-پلیمرها و کاربرد آن در پزشکی
8-فلزات و کاربرد آن در پزشکی
-هیدروژلها وکاربرد آن در پزشکی
10-زیست سازگاری و سلولهای بنیادی با آزمایشگاه
11-سامانه های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن یا دارورسانی به بدن با آزمایشگاه
12-لیزر و کاربرد آن در پزشکی
13-شبیه سازی در بیو مواد
14-کامپوزیتها و کاربرد آن در پزشکی
15- سمینار : اصلاح سطح پروتزها و ایمپلنت ها
16- دوره کارورزی بیمارستانی
مباحث ویژه که طی تجقیق، تدریس و یا طی دوره های کوتاه مدت آشنایی و توانایی تدریس و انجام کارهای تحقیقیاتی در این مبحثها را دارا میباشم.
1- بیو مکانیک استخوان و صدمات استخوانی
2- اعضا واندامهای مصنوعی
3- اولتراسوند در پزشکی
4- بیو اینسترومنت
5- مباحث منتخب در دیجیتال و الکترونیک
6- بیو فیزیک، فیزیک پزشکی
7- بیو مکانیک عمومی
8- اصول مهندسی پزشکی
9- آلیاژهای حافظه دار
10- بیورئولوژی و چسبندگی در محیطهای بیو لوژیکی
11- روشهای نوین آنالیز سطوح مواد
12- اصول توانبخشی وسایل و دستگاهها
13- مدیریت خدمات بهداشت و درمانی
14- پروتزهای بیو متریال
15- فرایند شکل دهی و ساخت بیو متریالها و استانداردهای بیومتریال
16- وسایل یکبار مصرف پزشکی ( طراحی، ساخت و کنترل کیفیت)
17- طراحی و تولید به کمک کامپیوتر
18- نخاع و عملکرد حسی حرکتی آن
19- کنترل سیستم های عصبی- عضلانی
20- تخریب پذیری بیو مواد در محیطهای بیولوژیکی
21- آزمونهای بیولوژیکی بیو مواد و سترون کردن مواد پزشکی
22- عروق مصنوعی- پوست مصنوعی
23- طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی
24- مهندسی بافت
25- بررسی فنی واقتصادی طرحهای مهندسی پزشکی
26- ایمنی عمومی-الکتریکی و اصول ایمنی وعملکرد وسایل پزشکی
27- آشنایی با ضوابط وسایل پزشکی
28- استریلیزاسیون وسایل پزشکی
17- پروژه: عنوان پایان نامه : شبیه سازی فرایند اصلاح سطح آلیاژهای تیتانیوم به روش پلاسما توسط کاشت نیتروژن توسط شبکه های عصبی مصنوعی ANN وبررسی وکاربردهای آن در پزشکی
18-گواهینامه های علمی: گذراندن دوره تعمیر ونگهداری تجهیزات اتاق عمل PM، گذراندن دوره ناظرین فنی تجهیزات پزشکی، و مدیریتMBAخلیی
19-مقاله داخلی بررسی رفتار مقاومت به سایش سه آمالگام دندانی با سه کامپوزیت دندانی
20-مقاله داخلی اصلاح سطح آلیاژTi6Al4V به روش کاشت نیتروژن در راستای افزایش سختی ،مقاومت به سایش، زیست سازگاری با بدن و کاربرد های آن در پزشکی
علایق کاری: فروش، پشتیبانی، امور اداری، بازارایاب علمی، مدرس دانشگاه،آموزشکده، فنی حرفه ای تعمیرکار، مشاورو...
با تشکر داود تقی پور
تلفن:09198391884 09125249236
Davoodtaghipour63@yahoo.com