ندا ناظرجعفری

ندا ناظرجعفری

کارشناسی مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
کارآموزی
بیمارستان بهمن
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی
مدارک و گواهی‌نامه ها
برنامه نویسی avr
نیرا سیستم
تعمیرات و نگهداشت تجهیزات
دانشگاه امیرکبیر
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارآموزی
بیمارستان بهمن
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارآموزی
اوزان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارآموزی
بیمارستان لاله
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تدریس زبان انگلیسی
موسسه آموزشی زبان انگلیسی آریان پور
پروژه‌ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
ساخت سمعک
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
پروژه‌ها
بیورزونانس
مجله مهندسی پزشکی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
آشنایی با مانیتورینگ قلب و علائم حیاتی
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
آشنایی با طرز کار، تعمیرات و نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
پروتئوس
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
متلب
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
توضیحات