پیام مکتب داران

پیام مکتب داران

کارشناس فنی دیتا سنتر

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارشناس فنی دیتا سنتر
اندیشه نگار پارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
برنامه نویسی پیشرفته
برنامه نویسی پیشرفته
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
رایانه کار درجه 1
رایانه کار درجه 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
رایانه کار درجه 2
رایانه کار درجه 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
MCSE 2012
آموزشگاه تخصصی کندو
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس فنی دیتا سنتر
اندیشه نگار پارس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
CCNP Routing
CCNA
توضیحات