پیمان توکلی

پیمان توکلی

نماینده علمی و فروش

۰ارتباط ۱۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
نماینده علمی
شفاتاب دارو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه فنی حرفه ای فردوس
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دوره حسابدار ی
دانشگاه ازاد نیشابور
۱۳۹۳
کنگره حسابرسی
دانشگاه ازاد نیشابور
همایش حسابداری
دانشگاه ازاد نیشابور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
نماینده علمی
شفاتاب دارو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سرپرست فروش
شرکت کاویان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدرس ارشد
اموزش و پرورش
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۶
ارتباط مالکیت مدیریتی با اهرم های مالی
۱۳۹۴-۰۱
اهرم های مالی و حسابداری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آشنایی با سیستم پایه حسابداری
دوره فروش و بازاریابی
مقاله نویسی
توضیحات