حسین رفیعی سادات

حسین رفیعی سادات

کاردانی برق الکتروتکنیک

۳۵ارتباط ۲۳مهارت
کرمان | کرمان
دفتر فنی و مهندسی مسئول امور قراردادها و صورت وضعیت ها و مسئول مستندسازی
شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در هواپیماهی ماهان فرودگاه کرمان
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی انار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی انار
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
دفتر فنی و مهندسی مسئول امور قراردادها و صورت وضعیت ها و مسئول مستندسازی
شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در هواپیماهی ماهان فرودگاه کرمان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
دفتر فنی و مهندسی سد مخزنی شهرستان رابر و خط انتقال آب کرمان از شهرستان رابر به کرمان. اجرایی مباشر کل خط انتقال.مسئول تعمیرگاه و ماشین الات و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین و نمیه سنگین و تجهیزات سنگین و نیمه سنگین و سبک
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص
مهارت ها
| ۱۲نفر
محمد تاجدینیnasrin rafieeزهرا قریشی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
پروژه های که در شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در استان کرمان شهر کرمان مشغول بکار می باشم.
1- پروژه ساخت سیمیلاتور پرواز شماره 3 بوتیای هواپیمایی ماهان
2- پروژه ساخت کیترینگ
3- پروزه ساخت رستوران هوایی
4- پروژه تجهیزکارگاه ترمینال بین المللی کرمان
5- پروژه ساخت ترمینال بین المللی کرمان
6- پروژه بهسازی و ترمیم باند فرودگاه کرمان
7- پروژه احداث باند جدید فرودگاه