شیرین اسدی

شیرین اسدی

کارشناس دبیرخانه

۱ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
کارمند اتوماسیون اداری
شرکت نیمه دولتی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
مدرک زبان انگلیسی
موسسه فرزانه سازان
طول مدت دوره 5 سال
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کارمند اتوماسیون اداری
شرکت نیمه دولتی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
دستیار آموزشی
دانشگاه مهرالبرز
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مسئول اجرایی پروژه
دانشگاه تهران
پروژه پایان نامه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دستیار پژوهشی
دانشگاه تهران
پروژه محور
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارمند اداری
دانشگاه تهران
پروژه محور
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دستیار آموزشی
دانشگاه تهران
دانشکده پردیس فارابی
۱۳۹۵ اکنون
پژوهشگر
دانشگاه تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارمند اداری
شرکت ملی گاز استان مازندران
طرح کارورزی مقطع کارشناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۷
تحلیل محتوای مقالات فصلنامه راهبرد
پژوهشگر در دانشگاه تهران
زیر نظر پژوهشگاه شاخص پژوه

شیرین اسدی سسید امیرحسین طیبی ابوالحسنی
۱۳۹۵
نیازسنجی، تعیین اولویت ها و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پژوهش های کاربردی شهرداری استان قم
دستیار پژوهشی در دانشگاه تهران

شیرین اسدی دکتر محمدحسین رحمتی
۱۳۹۵
مستندسازی، احصاء و بهبود فرآیندهای آموزشی و پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
مسئول اجرایی پروژه در دانشگاه تهران
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی

شیرین اسدی دکتر جباربابشاهی دکتر حسن زارعی میتن
تحلیل محتوای مقالات مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی طی دوره 4 ساله (1396-1393)
پژوهشگر در دانشگاه تهران
نشریه آموزش و توسعه منابع انسانی
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۱۰
تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
۱۳۹۸-۰۲
تاثیر پیش زمینه های سازمانی بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیلگر پویایی های محیطی و رقابت پذیری )مورد مطالعه شرکت های حاضر در )INOTEX
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
۱۳۹۷-۱۲
تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری
۱۳۹۷-۱۲
مروری بر تاثیرگذارترین کتب مدیریت برای جامعه
چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
۱۳۹۷-۰۸
تحلیل محتوای یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
۱۳۹۷-۰۳
مروری بر مدل های اقتصاد مقاومتی
چهارمین کنگره بین المللی توسعه پایدار (همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی)
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات