افتخار قاسم زاده

افتخار قاسم زاده

کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

۰ارتباط ۴مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
معلم وظیفه (آموزگار ابتدایی)
آموزش و پرورش شهرستان خداآفرین
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
-
دیپلم علوم انسانی
دبیرستان شبانه روزی بهاران جانانلو - شهرستان خداآفرین - تبریز - آذربایجان شرقی - ایران.
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۱
معلم وظیفه (آموزگار ابتدایی)
آموزش و پرورش شهرستان خداآفرین
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مسئول سایت
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مسئول سایت آموزشی-پژوهشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی
پروژه‌ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
بررسی دیدگاه های تاریخی صادق هدایت
درجه کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
پایان نامه کارشناسی ارشد
استاد راهنما: فاطمه احمدوند
استاد مشاور: ولی اله برزگر کلیشمی
دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی
پروژه‌ها
۱۴۰۰-۰۹
بررسی شخصیت و اقدامات سیاسی، فرهنگی، عمرانی و مذهبی عضدالدوله دیلمی (۳۳۸_۳۷۲ه.ق)
تاریخنامه خوارزمی
سال نهم، شماره ۳۵، پاییز ۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۹
نگرش ها و نگارش های تاریخی صادق هدایت
پژوهش های بین رشته‌ای ادبی
سال سوم، دوره سوم، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

افتخار قاسم زاده فاطمه احمدوند
۱۴۰۰-۰۹
بررسی آثار و احوال نقاشان زن دوره قاجاریه
دانشگاه شیراز با مشارکت موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرور مهر
همایش ملی جلوه‌های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
۱۴۰۰-۰۹
بررسی نگرش مستشرقان نسبت به نقاشی دوره‌ی قاجار
دانشگاه شیراز با مشارکت موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرور مهر
همایش ملی جلوه‌های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
۱۴۰۰-۰۳
بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس: مولفه ها و ارائه راهکارهای مقابله با آن
مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی
سال چهارم، شماره یک، پیاپی ۱۴، بهار ۱۴۰۰

افتخار قاسم زاده حسین عباسیان یونس محمودی
۱۳۹۹-۱۲
ربع رشیدی؛ تمدن، دانش و فناوری
دانشگاه تبریز و سازمان اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی
اولین همایش بین‌المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی با محوریت وقف و علم الادیان
۱۳۹۹-۱۲
بررسی آثار باستانی و تاریخی شهرستان خداآفرین
مجتمع آموزش عالی سروان و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
۱۳۹۹-۱۲
تاثیر زمانه ی تاریخی بر افکار و آثار صادق هدایت
موسسه آموزش عالی غیردولتی ادیب مازندران
ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
۱۳۹۹-۰۹
واکاوی بهداشت در ایران باستان
تاریخ اندیش
سال سوم، شماره ۸، پاییز ۱۳۹۹

افتخار قاسم زاده راضیه طهماسبی
۱۳۹۹-۰۹
سید اشرف الدین حسینی قزوینی: شاعر ملی دوران مشروطیت
آفاق علوم انسانی
سال چهارم، شماره ۴۴

افتخار قاسم زاده تابنده قلی زاده
۱۳۹۹-۰۹
بررسی بلا از منظر قرآن
رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی
سال دوم، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۹

ذاکر حاتم پور رقیه یوسف دخت افتخار قاسم زاده
۱۳۹۹-۰۴
رویکرد صفویان نسبت به هنر در ایام سلطنت شاه محمد خدابنده
پژوهش در هنر و علوم انسانی
سال پنجم، شماره دو، پیاپی ۲۵
۱۳۹۹-۰۲
بررسی و نقد کتاب تاریخ اجتماعی ایران
مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی
سال سوم، شماره اول، پیاپی ۱۰، بهار ۱۳۹۹

افتخار قاسم زاده لیلا محمدی خشکناب
۱۳۹۹-۰۲
رویکرد ایلخانان نسبت به هنر در ایام سلطنت سلطان محمد خدابنده اولجایتو
پژوهش در هنر و علوم انسانی
سال پنجم، شماره یک، پیاپی ۲۴

میثم سلیمانی افتخار قاسم زاده
۱۳۹۸-۱۱
رویکرد صفویان نسبت به مذهب در دوره شاه عباس اول صفوی
آفاق علوم انسانی
سال سوم، شماره ۳۴

افتخار قاسم زاده میثم سلیمانی لیلا محمدی خشکناب
۱۳۹۸-۱۰
مسجد: آغاز معماری تمدن اسلامی
پژوهش در هنر و علوم انسانی
سال چهارم، شماره ۷، پیاپی ۲۱

افتخار قاسم زاده ذاکر حاتم پور رقیه یوسف دخت
۱۳۹۸-۱۰
رویکرد صفویان نسبت به مذهب در دوره شاه اسماعیل اول صفوی
آفاق علوم انسانی
سال سوم، شماره ۳۳

افتخار قاسم زاده لیلا محمدی خشکناب میثم سلیمانی
۱۳۹۸-۰۸
رویکرد صفویان نسبت به هنر در دوره شاه طهماسب صفوی
آفاق علوم انسانی
سال سوم، شماره ۳۱، آبان ۱۳۹۸

افتخار قاسم زاده ذاکر حاتم پور
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات