سعید محمدی

سعید محمدی

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات

۷۵ارتباط ۷مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
سرپرست اتاق کنترل
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست اتاق کنترل
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر بخش مهندسی
پتروشیمی شازند اراک
در حال ادامه تحصیل
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات