سعید محمدی

سعید محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۷۶ارتباط ۷مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
IT مهندس زیرساخت
شرکت باتاب تجرات ویستا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
IT مهندس زیرساخت
شرکت باتاب تجرات ویستا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدیر بخش مهندسی
پتروشیمی شازند اراک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات