عطیه توکلی

عطیه توکلی

مدرپ در شرکت داروسازی شفاتاب دارو

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
مدرپ
شرکت داروسازی شفاتاب دارو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
۱۳۹۵ اکنون
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی بیوتکنولوژی
-
دیپلم علوم تجربی
-
دیپلم علوم کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
تشخصی طبی آزمایشگاه
۱۳۹۶
تشخصی طبی آزمایشگاه
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
۱۳۹۲
شنا
استخر عرفان
icdl
پاسکال مشهد
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدرپ
شرکت داروسازی شفاتاب دارو
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
فارمارپ
شرکت داروسازی اکتوور
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارمند آزمایشگاه
آزمایشگاه زنتیک پزشکی نورا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سوپروایزر آزمایشگاه
ازمایشگاه ژنتیک پزشکی جردن
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مشاور ژنتیک
آموزش و پرورش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
معلم
دبیرستان پویا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مدرس
تدریس خصوصی
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۳
scopus
۱۳۹۳-۰۱
کنگره گیاهان دارویی
۱۳۹۲-۰۸
کنگره ملی گیاهان دارویی ایران
کتاب ژنتیک ناباروری مردان
کاوش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
icdl
بیوانفورماتیک
استخراج
pcr
توضیحات