فرید نوروزی

فرید نوروزی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۷ارتباط ۵مهارت
اردبیل | پارس آباد
مدیریت شعبه
بیمه پارسیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدیریت شعبه
بیمه پارسیان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تخصص در امور مدیریت شهری