الهه بیدل کیاسری

الهه بیدل کیاسری

کارشناسی علوم قضایی

۱ارتباط ۱۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی علوم قضایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
نحوه تنظیم دادخواست
دانشگاه آزاد شهرضا
پروژه‌ها
۱۳۹۷
تاثیر گیاهان دارویی کاهنده قند خون

علی محمد ذهبیون الهه بیدل کیاسری مجید جوادی شمس الدین قدسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
حقوق کاربردی تخصصی ( نحوه تنظیم دادخواست )
درجه کارشناسی علوم قضایی از دانشگاه آزاد اسلامی ساری
توضیحات