مریم خانی

مریم خانی

کاردانی معماری معماری

۱ارتباط ۱۸مهارت
تهران | تهران
تایپیست
موسسه تایپ همیاری
کاردانی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کاردانی معماری معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
اتوکد.
سازمان فنی و حرفه ای
925404846
۱۳۹۲
Icdl
فنی و حرفه ای
9250933663
۱۳۹۲
Icdl
فنی و حرفه ای
9250933663
۱۳۹۲
Icdl درجه دو
فنی و حرفه ای
924855715
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
تایپیست
موسسه تایپ همیاری
عدم علاقه به کار تایپ
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارمند اداری
بازرگانی پیله ور آریا
تعدیل نیرو
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات