دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

Islamic Azad University of Mahshahr

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
بندر ماهشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۳%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خوزستان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از تهران، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۵۰ نفر
۷۷%
۷۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۲%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۰%
۴۰ %