مهندس موسی صادقی نیک ـ کارشناس ارشد منابع آب و ژئوفیزیک

مهندس موسی صادقی نیک ـ کارشناس ارشد منابع آب و ژئوفیزیک

کارشناس ارشد مهندسی سازه‌های آبی و هیدرولیک، آب یابی و ژئوفیزیک ( تعیین محل چاه آب بطور دقیق )، آبرسانی، هیدرولوژی، هیدروانرژی (تلفن 09120637956)

۹۶ارتباط ۲۷مهارت
تهران | تهران
انجام مطالعات ژئوفیزیک (بررسی آبهای زیرزمینی و آب یابی و جریان شناسی زیرزمینی و اکتشاف آب زیرزمینی و تعیین محل مناسب حفاری چاه آب با روشهای پیشرفته هیدروژئولوژی و ژئوفیزیک)
وزارت نیرو (آب منطقه ای) و سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور
کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه شهرکرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی
کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOOK
از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گواهی نامه ابزار دقیق و کنترل بیسیم در سازه های آبی و سدسازی
گواهی نامه مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
گواهی نامه فتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی و پردازش تصاویر ماهواره ایی پیشرفته
گواهی نامه های طراحی و اجرای سازه های عمرانی ژئوتکنیکی و مهندسی زیرزمینی (انواع دیوارهای حائل، پایدارسازی شیروانی و گود، شمع، کالورت، پل بتن مسلح، دیوارهای ساحلی، سازه های آببندی و دیوارهای دیافراگمی و بتن پلاستیک)
گواهی نامه سیستم های اطلاعات جغرافیایی پیشرفته (GIS)
گواهی نامه مطالعات هیدرولوژی و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
گواهی نامه طراحی سازه های آبی و هیدرولیکی
گواهی نامه طراحی سیستمهای انتقال آب، آبرسانی شهری، ایستگاه پمپاژ
گواهی نامه طراحی هیدروانرژی نیروگاههای برق آبی کوچک و متوسط
تسلط به مباحث آنالیز ریسک در طرحهای مهندسی
.
- عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
- عضو شورایعالی کارشناسان رسمی کشور
- عضو کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای توسعه منابع آب- شرکت آب منطقه ای وابسته به وزارت نیرو
- عضو انجمن ژئوتکنیک ایران
- عضو سازمان نظام مهندسی
-عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی کشور
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
انجام مطالعات ژئوفیزیک (بررسی آبهای زیرزمینی و آب یابی و جریان شناسی زیرزمینی و اکتشاف آب زیرزمینی و تعیین محل مناسب حفاری چاه آب با روشهای پیشرفته هیدروژئولوژی و ژئوفیزیک)
وزارت نیرو (آب منطقه ای) و سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور
انجام مطالعات تامین آب و آب یابی تعداد کثیری پروژه های تامین آب و آب یابی و تعیین محل حفاری چاه با روشهای مهندسی ژئوفیزیک و هیدروژئولوژی در سراسر کشور شامل:
۱_ پروژه های تامین آب و آب یابی برای شرب و کشاورزی و صنایع و کارخانجات؛
۲_ پروژه های آب بندی و مهار آب زیرزمینی تاسیسات و سازه های خاص با طرح های دیوارهای دیافراگمی و دیوارهای آببند بتن پلاستیک و سایر طرحهای مهندسی تخصصی و ابتکاری
۳_پروژه های زهکشی و حذف و امحاء آبهای زیرسطحی و زیرزمینی مزاحم و کاهش فشار منفذی و تحکیم پی برای تاسیسات راه و ساختمان و شهرسازی و ابنیه خاص
۱۳۸۳ اکنون
مدیر پروژه, طراح و نظارت پروژه های عمرانی و مهندسی آب _ کارشناس ارشد در بخش آب وزارت نیرو (آب منطقه ای)
وزارت نیرو (آب منطقه ای) و سازمان نظام مهندسی و کانون کارشناسان رسمی در رشته تخصصی
- دارای 15 سال سابقه مفید کاری در طراحی و اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی سد سازی، شبکه های آبیاری، تامین و انتقال آب، نیروگاهی، تغذیه مصنوعی، ساماندهی و مهندسی رودخانه
- شاغل در طرحهای عمرانی وزارت نیرو و فعالیت تخصصی بعنوان کارشناس مسئول، مجری طرح، مدیر پروژه و نظارت در امور طراحی و اجرای پروژه های عمرانی آب و سازه های آبی و نیروگاهای برقابی و انتقال آب)
برخی سوابق اینجانب در پروژه های اجرایی قبلی عبارتند از:
1- کارشناس اجرایی سد خاکی بیدکان (84-1383)
2- کارشناس مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای دهها پروژه های آبخیزداری و سدها و سازه های آبی کنترل سیلاب (1384تا کنون)
3- کارشناس پروژه تغذیه مصنوعی دشتهای شهرکرد و خانمیرزا (1385 تا 1387)
4- کارشناس مطالعات و طراح سد گوجان و شبکه آبیاری و زهکشی پایاب (1389 تا 1391)
5- کارشناس مسئول مطالعات طرح تامین و انتقال آب شرب و صنعت شهرها و روستاهای بخش لاران (90-1389)
6- کارشناس مسئول مطالعات طرح تامین آب کشاورزی منطقه کیار غربی (90-1388)
7- کارشناس طرح و مجری مطالعات و طراحی سد مخزنی آلج و شبکه آبیاری پایاب (89-88)
8- کارشناس طراح پروژه های انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ و خطوط آبرسانی (از سال 84 تا کنون)
9- طراحی هیدروانرژی چندین نیروگاههای برق آبی کوچک و متوسط در استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد (از 1385 تا کنون)
10- طراح و محاسب احداث پل بتنی بر روی رودخانه کوهرنگ و دیواره های ساماندهی رودخانه(جهت دسترسی به سایت مجتمع رفاهی علوم پزشکی- 1394)
11- طراحی و نظارت بر اجرای چندین طرح ساماندهی رودخانه و طرح انواع دیوار حائل جهت پایدارسازی شیب و همچنین ساماندهی رودخانه های مهم حوضه کارون و زاینده رود و...
12- طراحی چندین پروژه ژئوتکنیکی و زیرسطحی شامل پایدار سازی گود و شیروانی با روشهای مختلف (طراحی و اجرای دیوار حائل - شبکه نیلینگ و مهاربندی و شاتکریت، ژئوتکستایل و...)
13- مدیریت دهها پروژه عمرانی مختلف در زمینه رشته تخصصی در ابعاد مختلف (1383 تا کنون)
14- مجری طرحهای نقشه برداری توپوگرافی و مسطحاتی (کاداستر) اراضی و املاک
15- انجام تعداد کثیری کارهای فتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ایی سنوات در رشته امور اراضی و املاک (در رسته کارشناسی رسمی- 1390 تا کنون)
16- انجام مطالعات و طراحی و آنالیز هیدرولیکی و سازه ایی انواع ساختمانها و تاسیسات آبی ائم از بندهای انحرافی، کانال، فلوم، ایستگاههای پمپاژ، خط لوله انتقال آب، سدهای خاکی و بتنی
17- انجام مطالعات هیدرولوژی و منابع آب و سیلاب و ارائه طرحهای کنترل سیلاب تعداد زیادی از حوضه های آبخیز مهم کشور در ارتباط با طرحهای مختلف آبی (1393 تا کنون)
18- مطالعه و طراحی طرحهای ساماندهی مسیلهای استاندارد شهری و دفع سیلاب تعداد زیادی از شهرها و روستاهای کشور (1385 تا کنون)
19- انجام انواع مطالعات تفصیلی و نیمه تفصیلی آبهای زیرزمینی بصورت منطقه ای و لوکال برای پروژه های ساختمان های بزرگ و تاسیسات زیربنایی با روشهای پیشرفته ریاضی و عددی و بکارگیری روشهای شناسایی ژئوفیزیک و ژئوالکتریک و ارائه واریانتهای مهندسی ساخت و توسعه و علاج بخشی پروژه ها (از سال 83 تا کنون)
20- انجام مطالعات کامل ژئوتکنیکی شبه دینامیکی انواع سدها و سازه های آبی با مدلسازی اجزای محدود و تفاضل محدود (1385 تا کنون)
21- انجام تحقیقات و پژوهشهای متعدد در زمینه سازه های هیدرولیکی و مهندسی آب و مباحث پیشرفته رشته تخصصی (1386 تا کنون)
22-انجام پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: آنالیز ریسک فرسایش داخلی ناشی از تراوش در سدهای خاکی با تلفیق مدل اجزای محدود و شبیه سازی مونت کارلو-مطالعه موردی سد خاکی کرخه (پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در سال 1394)
پروژه‌ها
اجرای پروژه های عمرانی بخش آب
پروژه اجرای بدنه و حفاری و تزریق سد بیدکان؛ مطالعه و طراحی سد گوجان-فاز اول ؛ مطالعه و طراحی سد کیار غربی، پروژه آنالیز ریسک پایپینگ و جوشش بدنه سد کرخه، بررسیهای هیدروانرژی نیروگاههای برقابی بسته اردل و مجموعه بازفت و... ، طراحی آبرسانی شرب به شهرها و روستاهای بخش لاران،طراحی ساماندهی و احداث پل بتنی رودخانه چلگرد،پروژه های ژئوتکنیکی سازه های سد،تونل و ساختمانها؛ محاسبه و طراحی تعداد زیادی انواع دیوارهای حائل طره و وزنی و گابیونی برای ساماندهی رودخانه ها، مسیل ها و جاده ها.
مهارت ها
| ۱۵نفر
محمد برخورداریموسی صادقی نیک؛ کارشناس رسمی ذیصلاح در تفسیر عکسهای هواییمجید ناصریفرهاد مرعشیحسین جغراتیان
| ۱۴نفر
محمد برخورداریموسی صادقی نیک؛ کارشناس رسمی ذیصلاح در تفسیر عکسهای هواییمجید ناصریفرهاد مرعشیحسین جغراتیان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
شرکت در بیش از 1900 ساعت دوره آموزشی تخصصی (مهندسی آب و سازه های آبی و مدیریت پروژه) بعلاوه دوره های عمومی و شغلی-سازمانی (از سال 1383 تا 1399)
مدیر پروژه, طراح و نظارت پروژه های عمرانی و مهندسی آب _ کارشناس ارشد در بخش آب وزارت نیرو (آب منطقه ای) در وزارت نیرو (آب منطقه ای) و سازمان نظام مهندسی و کانون کارشناسان رسمی در رشته تخصصی
توضیحات
تسلط کامل به امور فنی و مهارتهای تخصصی ذیل:
1- طراحی و اجرای سازه های آبی و هیدرولیکی
2- طراحی و اجرای سازه های ژئوتکنیکی(دیوارهای حائل طره و وزنی، ابوتمنت پل و انواع شمع ها، پایدارسازی گود بروشهای نیلینگ و دیوارهای دیافراگمی و انکوریج و اجرای شمع و سپرکوبی و...)
3-طراحی و اجرای انواع تونل های آب بَر، میکروتونلینگ، حفاری افقی و لوله رانی
4- طراحی سیستم های انتقال آب و آبرسانی
5- طراحی و اجرای پروژه های سدسازی و بندهای انحرافی
6- مطالعات هیدرولوژی و منابع آب
7-مطالعات و طراحی های هیدرولیک تحت فشار و روباز
8- کنترل و ساماندهی سیلاب شهری و منطقه ای و مهندسی رودخانه
9- طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی و ساماندهی مسیل های شهری
10- فتوگرامتری و تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ایی
11- طراحی و راه اندازی نیروگاههای برق آبی کوچک و متوسط
12- کارشناسی(رسمی) در طرحهای تملک پروژه های عمرانی و عمومی دولت
13- سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS)
14- فتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ایی (با کاربرد در امور اراضی و املاک و ثبتی و قوانین زمین شهری و شهرداریها)
15- عملیات نقشه برداری و تفکیک و افراز اراضی و املاک شهری و غیر شهری (کاداستر، توپوگرافی، پیاده سازی پلاکهای ثبتی و...)