هادی نوروزی کوچکسرائی

هادی نوروزی کوچکسرائی

مجموعه سایت های پایمرد

۳۱۸ارتباط ۴مهارت
مازندران | قائم شهر
مسئول اجرای طرح ایمنی و پایدار سازی معدن و مسئول ایمنی
بلبل خون چلاو
کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی ارشد مهندسی معدن استخراج
دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷
روش های استخراج سنگ های تزیینی
صنایع و معادن
۱۳۸۷
ایمنی کار با مواد ناریه
صنایع و معادن
۱۳۸۶
طراحی آتشباری در معادن
صنایع و معادن
۱۳۸۶
ایمنی و گازخیزی در معادن
صنایع و معادن
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول اجرای طرح ایمنی و پایدار سازی معدن و مسئول ایمنی
بلبل خون چلاو
معدن و تاسیسات سنگ شکن
۱۳۹۵ اکنون
مدیر پروژه
مجموعه سایت های پایمرد
سایت فراخوان های آنلاین پایمرد
سایت نمایشگاه آنلاین پایمرد
۱۳۹۳ اکنون
مدیرعامل
کانی کوبان هفت سنگ
پیمانکار سنگ شکن ها و کارخانه آسفالت از قبیل کارخانه آسفالت شهرداری سعادتشهر و سنگ شکن شهرداری قادرآباد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیر پروژه
بویر عدالت دنا
پروژه احداث راه ارسنجان - اسلام آباد و پروژه احداث راه اقلید - سورمق
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
سرپرست کارگاه
ایران سایول
بازیافت گرم درجای اسفالت - محورهای استان فارس- مبلغ قرارداد 5 میلیارد تومان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
سرپرست معادن و سنگ شکن و کارخانه آسفالت و کارشناس دفتر فنی
جبل بر
پروژه احداث راه اصلی سروستان - ارسنجان- مبلغ قرارداد 30 میلیار تومان
مهارت ها
| ۱۲۲نفر
علی عباس زادهعلی رضا حمیدی فائقحامد فتحیمحمد برخورداریمختار سهولی
| ۱۲۱نفر
علی عباس زادهحامد فتحیمحمد برخورداریمختار سهولیهادی قاسمی
| ۱۱۷نفر
علی عباس زادهحامد فتحیمختار سهولیهادی قاسمیناصیح رحیمان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
لطفا از مجموعه سایت های پایمرد دیدن نمایید
سایت فراخوان های آنلاین پایمرد paymard.com
سایت نمایشگاه های آنلاین پایمرد paymard.ir