مرتضی شیرمحمدی

مرتضی شیرمحمدی

کارشناسی معماری

۵ارتباط ۱۲مهارت
تهران | شهریار
کارمند اداری
کایر صنعت پیشگام
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارمند اداری
کایر صنعت پیشگام
فعالیت در زمینه:امور قراردادها و موارد مربوط به پرسنلی.پیگیری های مالی.نامه نگاریهای اداری.هماهنگی سفارشات و ارسال بار.طراحی فرم های اداری.تبلیغات در فضای مجازی.
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
تکنسین ارشد آزمایشگاه
مهندسین مشاور ژرف پی خاک
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
دستیار نقشه بردار
مهندسین مشاور نقش ترسیم میلاد
به صورت پروژه ای مشغول به فعالیت بوده ام
پروژه‌ها
۱۳۹۷
شرکت کایر صنعت پییشگام
در قسمت اداری جهت فعالیتهایی همچون:
تمدید قراردادها.پیگیری های مالی.هماهنگی های سفارشات و ارسال آنها.نامه نگاری اداری.تبلیغات.طراحی فرمهای اداری.
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
شهرک صنعتی دارویی برکت
تکنسین ارشد آزمایشگاه در مهندسین مشاور ژرف پی خاک
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
نقشه برداری سیلابهای استان تهران
دستیار نقشه بردار در مهندسین مشاور نقش ترسیم میلاد
پروژه‌ها
پایان نامه مجتمع تجاری اداری مسکونی
خودم
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برنامه کالیته
تکنسین ارشد آزمایشگاه در مهندسین مشاور ژرف پی خاک
اتوکد
درجه کارشناسی معماری از مرکز جامع علمی کاربردی تهران
توضیحات
تسلط بر روی شیت های آزمایشگاهی
تسلط کامل به برنامه کالیته
طراحی نمونه شیت های آزمایشگاهی
انجام کلیه امور اداری و بیمه ای
انجام پیگیری های مالی و تهیه گزارشات مالی