امین قربانپور طاهری

امین قربانپور طاهری

خلاق-نو آور-ایده پرداز

۱۲۱ارتباط ۱۳مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
آموزش اتوکد
آموزشگاه معماران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد معماری معماری
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری طراحی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
آموزش اتوکد
آموزشگاه معماران
تدریس نرم افزارهای معماری
مهارت ها
| ۵۴نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگار
| ۵۲نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگارمحمد برخورداری
| ۵۱نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگارمحمد برخورداری
| ۵۰نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگار
| ۴۹نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگارمحمد برخورداری
| ۴۹نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگار
| ۴۹نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگارمحمد برخورداری
| ۴۷نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگار
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگار
| ۴۳نفر
ایمان علوی اشکفتکیکامران خوش نگار
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
دوره آموزش عکاسی
درجه کارشناسی ارشد معماری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
توضیحات
شغل آزاد:فروش برنج درجه 1 ایرانی به صورت عمده و خورده(برنج شمال)