زهرا احمدی

زهرا احمدی

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

۲ارتباط ۱۸مهارت
تهران | تهران
تدریس
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه الزهرا
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی شرکت در دوره توانا در جهت ارتقای کارآفرینی دانشجویان
دانشگاه صنعتی شریف
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
تدریس
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه الزهرا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
تدریس کاربرد فتوشاپ در شیمی
تدریس خصوصی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
تدریس شیمی معدنی پیشرفته
تدریس خصوصی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
تدریس
جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
فارغ التحصیل کارآموز
شرکت داروسازی پارسیان
مهارت ها
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزشی آمادگی تدریس در مدارس بر اساس هوش چندگانه و نقشه ذهنی
مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا(س)
توضیحات
بازدید علمی:
تور فناوری یازدهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو (محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران- سالن خلیج فارس)
همایش و سمینارها:
- سمینار علمی شیمی (سمینار علمی پروفسور پیتر لانگر از دانشگاه روستوک آلمان) - دانشگاه قم
- همایش فرصت های آموزشی و پژوهشی در آلمان - دانشگاه الزهرا(س)