سمانه نسیمی

سمانه نسیمی

کارشناسی ارشد علم سنجی

۸۳ارتباط ۱مهارت
اردبیل | جعفرآباد
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
پروژه‌ها
بزرگترین فروشگاه کدینگ لغات 504 واژه برای دانش آموزان و پشت کنکوریا و زبان آموزان عزیز. ما را حمایت کنید.
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات