قدرت میری

قدرت میری

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

۴۹ارتباط ۴مهارت
اردبیل | پارس آباد
استاد
تدریس تو آموزشگاههای آزاد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
استاد
تدریس تو آموزشگاههای آزاد
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات