علیرضا مختاری

علیرضا مختاری

Data Architect at Teamyar

۲۸ارتباط ۲۰مهارت
البرز | نظر آباد
Research and Development Engineer
TeamYar
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی انفورماتیک ایران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی انفورماتیک ایران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
مرکز آموزش علمی کاربردی ساپکو
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
Teamyar Database
بازار بورس دات کام
Microsoft SQL Server Integration Services
۱۳۹۵
Microsoft SQL Server Integration Services
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۵
Data Mining in Business
Tehran ICT Guid Organization
۱۳۹۵
Microsoft SSAS & SSIS , Oracle BI , SAP BI and Targit BI
Targit University Partner
Microsoft SQL Server 2014 Administration
۱۳۹۴
Microsoft SQL Server 2014 Administration
مجتمع فنی تهران
Microsoft SQL Server 2014 Development
۱۳۹۴
Microsoft SQL Server 2014 Development
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
Research and Development Engineer
TeamYar
۱۳۹۴ اکنون
Data Architect
Teamyar
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Microsoft SQL Server Integration Services
معمار داده در Teamyar
Microsoft SQL Server 2014 Administration
معمار داده در Teamyar
Microsoft SQL Server 2014 Development
معمار داده در Teamyar
توضیحات